#

Osnovna šola Pirniče

Javni zavod Osnovna šola Pirniče stoji na griču Vinc, odmaknjena od cestnega hrupa in vrveža, odeta v zelenje trav in dreves. Zgodovina šole v Pirničah je že stara, saj se piše vse od leta 1886. Zdajšnja lokacija je bila izbrana v začetku osemdesetih let, šola pa s samoprispevkom občanov dograjena in vseljena decembra leta 1975. Zaradi novega programa devetletke je bil leta 2004 za učence prvega in drugega razreda dograjen še prizidek. Šolski okoliš zajema KS Pirniče, kamor spadajo vasi Verje, Zg. Pirniče, Sp. Pirniče, Vikrče in Zavrh. Učenci prihajajo v šolo peš, s kolesom ali s šolskim avtobusom, prvošolce pa vozi v šolo tudi kombi z Verja in iz Vikrč.

Uradna spletna stran: http://www.os-pirnice.si