#

Župnija Pirniče

Po drugi svetovni vojni je gospodarski razvoj Medvod v naše kraje pripeljal veliko ljudi, ki so si v razvijajočih se tovarnah našli zaposlitev, v bližnjih krajih pa poiskali stanovanja. Mnogi so si v vaseh ob sotočju Sore in Save postavili hiše ali priskrbeli stanovanja v večstanovanjskih objektih. Prebivalstvo naših vasi se je množilo in v začetku osemdesetih let že preseglo število dva tisoč duš. Vodstvo župnije Smlednik je vse močneje čutilo, da pastoralnim potrebam, ki jih prinaša vse večje število prebivalcev na »oni« strani Brezovca, preprosto ne bo več kos: Nadškofijski ordinariat je obvestilo o nastalih razmerah in prosilo za ustanovitev nove župnije na območju vasi Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh pod Šmarno goro. Ker je bila soseska Pirniče tudi v civilnopravnem oziru povsem samostojna – imela je svojo krajevno skupnost, popolno osemletko, trgovino ... – se je nadškofija odločila za ustanovitev nove župnije: župnije Pirniče.

Ob ustanovitvi župnije Pirniče – na praznik Marije Vnebovzete leta 1985 – je imela ta dve cerkvi: cerkev sv. Križa v Spodnjih Pirničah in cerkev sv. Tomaža, apostola v Zgornjih Pirničah. Prostora za spodobno zakramentalno življenje – predvsem za obhajanje svete maše – ni bilo dovolj. Prvi župnik, g. Peter Slevec, se je zato lotil gradnje novega svetišča, nove cerkve, ki naj bi prevzela nalogo župnijskega središča in bila kot taka nekakšen izvir milosti za vse župnijsko občestvo. V rekordnem času je s pomočjo pridnih rok faranov in s prispevki mnogih pirniških družin zrasla cerkev Marije Vnebovzete. Obliko ji je dal arhitekt Jože Kregar, za izvedbo projekta pa je poskrbelo Splošno gradbeno podjetje Tehnik iz Škofje Loka.

Vse od ustanovitve je Župnija Pirniče živa župnija. Kot vsak živ organizem se je v prvih letih srečevala z “otroškimi boleznimi”, zdaj pa iz leta v leto bolj samozavestno in smelo sprejema svojo vlogo v življenju krajevne Cerkve in na svoj način postaja zrela in odgovorna krščanska skupnost. Svojim članom ponuja zavetje doma, vsem drugim pa roko sodelovanja, da skupaj gradimo srečnejšo prihodnost naših petero vasi.

Msgr. dr. Blaž Jezeršek, župnik

April 2016