#

Novice KS Pirniče

NOVI UPRAVLJALEC POKOPALIŠČA PIRNIČE

Upravljalec pokopališča je bila do maja 2017 Krajevna skupnost Pirniče, v skladu z Odlokom o pokopališkem redu v Občini Medvode (UL RS, št. 22/2017 z dne 28.4.2017), ki ga je Občinski svet Občine Medvode sprejel na 22. seji dne 19.4.2017, pa je upravljanje Pokopališča Pirniče prevzel režijski obrat Občine Medvode (http://www.medvode.si/oddelek_ro.htm).

Zato prosimo vse najemnike grobnih mest ter zainteresirane za najem groba na Pokopališču Pirniče, da z majem 2017 urejate vse zadeve, vezane na pokopališče, s kontaktnimi osebami v občinskem režijskem obratu:

V režijskem obratu boste lahko uredili:

  • najem novega grobnega mesta,
  • spremembe glede najemnika grobnega mesta,
  • vse potrebno za prenos posmrtnih ostankov svojcev,
  • informacije glede cene najema ipd.

KS Pirniče