#

Novice Lovske družine Pirniče

ŠMARNOGORSKI LOVCI ŽE 70 LET SKRBIJO ZA NAŠO NARAVO

Gozd je postal nepogrešljivi del življenja vsakega krajana. Mlade družine ga izkoristijo kot raziskovalni poligon za njihove otroke, zaposleni za sprostitev po naporni službi, upokojenci pa za vsakodnevni sprehod ob dobri družbi. Zato je še tako bolj pomembno, da ohranjamo in skrbimo za ta košček neokrnjene narave. V prvi vrsti s svojo predanostjo in skrbjo zanj z ogromno prostovoljnimi urami skrbijo lovci.

Narava v okolici Šmarne gore spada pod okrilje Lovske družine Šmarna gora, ki je lansko leto v oktobru praznovala 70-letnico delovanja. Ob svojem jubileju so organizirali slavnostno prireditev v Domu krajanov Priniče, ki so jo glasbeno obarvali rogisti Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana in učenci OŠ Pirniče ter lovsko razstavo nekaj dermoplastičnih preparatov, rezbarij in slik živali, ki sta jo pripravila Andrej Militarov in Franc Barbič st., oba člana zelene bratovščine. Pripravili so tudi zgibanko o zgodovini in aktivnostih lovske družine ter natisnili majice s svojim logotipom.

#

LD Šmarna gora je bila ustanovljena 15. avgusta 1946 z namenom, da bi divjad lovili organizirano in lovsko pravično. Meje lovske družine so se skozi leta večkrat spreminjale, do zadnje spremembe pa je prišlo leta 2004, ko je država vrnila še preostali del lovišča nekdanje LD Smlednik. K povezanosti družine je pomembno prispevala gradnja lovske koče v Zavrhu, ki je današnjo podobo dobila leta 2011.

Šmarnogorski lovci izvajajo različne aktivnosti, kot so priprava in realizacija letnega lovsko-gospodarskega načrta glede na izvzem divjadi in del v lovišču, spremljanje številčnosti in zdravstvenega stanja divjadi, izvajanje programa ukrepov za preprečevanje škod po divjadi v prometu, izvajanje kontinuiranega usposabljanja lovcev, organiziranje čistilne akcije pri lovski koči in v lovišču, skrb za urejen videz lovske koče in okolice, organiziranje družabnih srečanj lovcev, ohranjanje lovske kulture z lovskimi običaji in sodelovanje z drugimi lovskimi organizacijami, kinološkimi društvi, občinami, krajani Zavrha, krajevno skupnostjo Pirniče, turističnimi društvi, osnovnimi šolami in drugimi. Predsednik lovske družine Ivan Bek je v svojem govoru na slavnostni prireditvi poudaril, da bodo v prihodnosti nadaljevali po že zastavljeni poti in bodo še "večji poudarek namenili pridobivanju novih mladih lovcev".

Lovci LD Šmarna gora so pripravljeni krajanom pomagati tudi v primeru kakršnekoli nejasnosti v zvezi z dogajanjem in spremembam v naravi, prav tako v primeru pogina divjadi in škode, ki jo lahko divjad povzroči. Če potrebujete pomoč, se lahko obrnete na predsednika LD Šmarna gora, Ivana Beka, na telefonsko številko 041 633 365.

LD Šmarna gora uspešno realizira svojo dejavnost, a njihova prihodnost in prihodnost ohranjene narave je v rokah mladih, ki se soočajo z novimi problemi, medsebojnimi odnosi in pritiski javnosti. Zato je še toliko pomembneje, da ne pozabijo osnovnega cilja zelene bratovščine - z naravo je potrebno ravnati preudarno, tako da se bo njeno čudovito življenje ohranilo tudi za naše potomce. Pa vendar to ni naloga le lovcev, temveč vseh nas, ki aktivno preživljamo svoj čas v njej.

Božo Frišek in Anja Skubic