#

Novice KS Pirniče

JAVNO NAZNANILO O RAZGRNITVI PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

#

Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Medvode za leto 2017.

Podatki, pomembni za odmero nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča in nezazidanega stavbnega zemljišča, kot tudi podatki o zavezancih, bodo razgrnjeni (na vpogled zavezancem) v prostorih občine Medvode v občinski stavbi, na naslovu Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, v sejni sobi v pritličju.

Več informacij na: www.medvode.si/javni_razpisi

KS Pirniče