#

Novice KS Pirniče

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU

#

Župan Občine Medvode objavlja

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode.

Javna razgrnitev bo potekala od 6.2.2017 do vključno 8.3.2017, na sedežu Občine Medvode ter na spletni strani Občine Medvode (www.medvode.si).

Javna obravnava bo potekala v sredo 22.2.2017, ob 18. uri v sejni sobi Občine Medvode. Na javni obravnavi bodo podane podrobnejše obrazložitve in pojasnila o vsebinah OPN in OP ter razgrnjenem gradivu.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani (vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti) podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku OPN in razgrnjenem OP na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani občine (www.medvode.si). Pripombe in predloge se pošlje na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode ali na elektronski naslov obcina@medvode.si. Pripombe in predloge bo možno vpisati tudi v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve oziroma jih podati ustno na zapisnik.

Celoten dokument si lahko ogledate tukaj.

KS Pirniče