#

Krajevna skupnost Pirniče

Pokopališče

Pokopališče Pirniče je bilo zgrajeno leta 1995 in je tako v občini najmlajše pokopališče. Od otvoritve do danes je na pokopališču aktivnih okoli 250 grobov, še vedno pa je možen najem novega grobnega mesta.

#

Pokopališke storitve

Upravljalec pokopališča je bila do maja 2017 Krajevna skupnost Pirniče, v skladu z Odlokom o pokopališkem redu v Občini Medvode (UL RS, št. 22/2017 z dne 28.4.2017), ki ga je Občinski svet Občine Medvode sprejel na 22. seji dne 19.4.2017, pa je upravljanje Pokopališča Pirniče prevzel režijski obrat Občine Medvode (https://www.medvode.si/objava/123838).

Zato prosimo vse najemnike grobnih mest ter zainteresirane za najem groba na Pokopališču Pirniče, da z majem 2017 urejate vse zadeve, vezane na pokopališče, z vodjo režijskega obrata:

V režijskem obratu boste lahko uredili:

  • najem novega grobnega mesta,
  • spremembe glede najemnika grobnega mesta,
  • vse potrebno za prenos posmrtnih ostankov svojcev,
  • informacije glede cene najema ipd.