#

Krajevna skupnost Pirniče

Komunalni projekti

Komunalna komisija- člani:

Štefan Čebašek, Franc Erjavec, Stanko Kopač, Matic Merjasec in Matic Plaznik.

Kontakt

Za vprašanja, pobude, pritožbe glede vzdrževanja cest ter ostale komunalne problematike v KS Pirniče:

ks.pirnice1@siol.net

Komunalni projekti v mandatu 2022 - 2026:

  • asfaltiranje ceste JP 751011 v Spodnjih Pirničah,
  • asfaltiranje ceste JP 751143 v Zgornjih Pirničah,
  • izgradnja pločnika med gasilskim domom in parkiriščem pri cerkvi v Spodnjih Pirničah,
  • cesta Bošnjica: pridobitev soglasij, odkup zemljišč, gradnja,
  • širitev in ureditev ceste Štefanc - Zavrh,
  • pridobitev uporabnega dovoljenja za Dom krajanov Pirniče,
  • sanacija drugih asfaltnih in makadamskih cest v pristojnosti KS Pirniče.