#

PGD Sp. Pirniče - Vikrče - Zavrh

Ustanovitev društva sega v leto 1922, ko se je skupina vaščanov iz Spodnjih Pirnič, Vikrč in Zavrha, do takrat člani gasilskega društva Zgornje Pirniče, odločila , da ustanovi svoje društvo.Ustanovni člani društva so bili: Janez Ježek, Ivan Jerala, Leopold Kraljič, Jože Dermastja, Jakob Bačnik, Janez Božič, Jakob Jeraj, Jakob Jeras, in Valentin Rožanc. Vsi ustanovni člani so že pokojni.

Po ustanovitvi v letu 1922, so se med številnimi intervencijami dogajale še naslednje vidnejše spremembe v delovanju društva pri pomoči potrebnim v nesrečah. V letu 1923 se je zgradil gasilski dom, v letu 1924 pa je bila kupljena ročna gasilna brizgalna, ki se je uporabljala do leta 1932. V tem letu se je nabavila nova motorna brizgalna BVM in nov gasilski voz na konjsko vprego.

PGD Sp. Pirniče-Vikrče-Zavrh

Zaradi širitve vasi in posledično potrebnega hitrejšega posredovanja v primeru požara se je leta 1934 zgradil gasilski rezervar v Spodnjih Pirničah. Do druge svetovne vojne se je društvo tehnično opremljalo in usposabljalo, nabavilo se je več metrov cevi in drobnih pripomočkov za gašenje, ter se številčno povečalo. Med drugo svetovno vojno je društvo ostalo brez nekaterih članov, pa tudi delovanje je bilo omejeno, tako, da se je delovanje društva odražalo samo v res nujnih primerih, oziroma gašenju požara. Povojno obdobje je minilo v znamenju obnove in pridobivanja novega članstva.

V letu 1952 se je gasilski voz na konjsko vprego, predelal v voz na traktorsko vprego. Članstvo se je strokovno izpopolnjevalo in povečevalo. Leta 1962 so gasilci podrli star leseni stolp ob domu in zgradili nov zidani stolp. Do leta 1972 se je društvo še naprej strokovno in kadrovsko krepilo, v tem letu pa je bil nabavljen orodni gasilski avto IMV 1600. Nova motorna brizgalna ROSENBAUER je staro motorno brizgalno BVM zamenjala po 40 letih leta 1974. V letu 1975 je bila nabavljena električna sirena in ob pomoči krajanov in ostalih razvit gasilski prapor GD SP.pirniče-Vikrče-Zavrh.

Konec sedemdesetih let se je začelo razmišljati o novem gasilskem domu, tako je leta 1979 ustanovljen gradbeni odbor za izgradnjo gasilskega doma pričel z delom.V letu 1982 je bil gasilski dom gotov in pripravljen služiti namenu.

Leta 1986 se je v Zavrhu zgradil bazen za požarno vodo. Komandno terensko vozilo LADA NIVA se je kupilo leta 1987. Leta 1988 se je stari orodni avto IMV 1600 zamenjal z novim orodnim avtom TAM 80 T-5. V letu 1991 se je ponudila priložnost, da dobimo tudi avtocisterno pod streho doma, kar smo z veseljem sprejeli. Tega leta smo od PGD Zg.Pirniče kupili avtocisterno TAM 5500. V letu 1999 smo kupili vozilo za prevoz moštva Volkswagen Transporter 2.5 in prodali terensko vozilo LADA NIVA. Ker je avtocisterna TAM 5500 postala tehnološko zastarela in se je pokazala priložnost za njeno zamenjavo, je v letu 2001, ob pomoči Občine Medvode, prišlo do nabave novega gasilskega vozila GVC 16/70 Mercedes Benz Atego 1528 AF. Zadnja sprememba v voznem parku društva se je zgodila v letu 2010, ko smo zamenjali zastarelo orodno vozilo TAM 80 T-5 z gasilskim vozilom GV-1 Mercedes Benz Sprinter 416.

Boštjan Kobe, predsednik

Oktober 2016