#

Lovska družina Šmarna gora

Lovska družina Šmarna gora je bila ustanovljena leta 1946. Ustanovni občni zbor je bil v gostilni Kovač v Vikrčah. Takratno lovišče je znašalo 2,770 ha in je štelo 27 članov. Leta 1949 so se štiri lovske družine (Mengeš, Smlednik, Vodice ter polovica lovišča lovske družine Črnuče) pridružile lovski družini Šmarna gora, ki je dva meseca delovala z imenom Lovska družina Rašica. V razširjeni lovski družini je tako štela 74 članov, njeno lovišče pa se je razširilo na 8,890 ha. Zaradi nesoglasji znotraj vodstva je leta 1954 prišlo do razhajanj in posledično do odcepitve lovskih družin Vodice in Mengeš. Tako je ponovno prišlo do sprememb števila članov na približno 30 članov in 4,000 ha lovišča. Po teh dramatičnih dogodkih se je leta 1956 porodila ideja o izgradnji lovske koče. Predlagane so bile tri lokacije, in sicer v Peskih, na Rašici in v Povodju. Dokončna odločitev je padla, ko je Kmetijska zadruga Medvode, odstopila – dala v zakup zemljo na koncu vasi Zavrh. Z odkupom zemljišča je danes v lasti Lovske družine. Sama gradnja se je začela leta 1957 leta. Potrebni les je podarila Kmetijska zadruga Medvode, s svojim delom pa so svoj delež prispevali lovci sami (preko 2200 prostovoljnih delovnih ur). Lovci so se ves čas trudili kočo vzdrževati in urejati njeno okolico, kar priča tudi njen današnji izgled. Današnje lovišče obsega 4586 ha skupne površine in šteje 52 članov.

#

Lovci lovske družine Šmarna gora se vsako leto udeležujemo čistilnih akcij, prirejamo lovsko strelska tekmovanja, opozarjamo sprehajalce v gozdu, vodnike psov, naj pazijo na divjad ter skrbimo za naravo. Sam lov se izvaja lovsko pravično, pazimo da se prirastek divjadi ne povečuje, kar bi ogrozilo samo divjad zaradi bolezni, prenašanje bolezni na domače živali in posledično na ljudi.

Lovci lovske družine Šmarna gora vse krajanke in krajane prav lepo pozdravljamo!

Ivan Bek, predsednik LD Šmarna gora

Maj 2016

Zloženka ob 70 letnici Lovske družine Šmarna gora