#

KUD Pirniče

KUD Pirniče je ljubiteljsko kulturno društvo, ki nadaljuje častitljivo tradicijo ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti v našem kraju že 85 let.

V letu 1931 so krajani Pirnič na Dravsko banovino naslovili prošnjo za ustanovitev kulturnega društva in ga 7.1.1932 tudi ustanovili kot Prosvetno društvo za Gorenje Pirniče. V letu 1936 so društvu priključili še kraje Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh pod Šmarno goro ter društvo preimenovali v Prosvetno društvo Jakob Aljaž. Dejavnosti društva so se odvijale v prostorih osnovne šole v Pirničah vse do leta 1953 in sicer zaradi pomanjkanja prostora večinoma kar zunaj, na dvorišču šole. Leta 1953 so krajani na pobudo društva iz leta 1947 zgradili z lastnimi sredstvi dom za namen kulture. Zanimiv podatek je, da so prvi denar za gradnjo položili na hranilnico prav kulturniki, in sicer inkaso otroških in odraslih predstav. Dom so poimenovali Zadružni dom, kot je bila v tistem času navada. Kulturna dejavnost se je tako lahko preselila na oder v pravo dvorano, v kateri so poleg gledaliških predstav lahko organizirali tudi družabna srečanja, plese in celo veselice.

Od teleta do berača

KUD Pirniče je doživelo bliskovit vzpon v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Začelo se je s predstavo Evgen v letu 1979, ki je bila velik presežek takratne ljubiteljske gledališke ustvarjalnosti, in z njo smo pirniški gledališčniki gostovali po vsej nekdanji Jugoslaviji in tudi po evropskih državah. Svojo kvaliteto smo potrjevali na najprestižnejših ljubiteljskih gledaliških festivalih, kjer so naše predstave pobirale najvišja priznanja strokovnih žirij. S predstavami smo gostovali tudi na Borštnikovem srečanju in Festivalu malih odrov v Novi gorici (sicer namenjena profesionalni produkciji), dejavnost pa sčasoma razširili tudi na druga področja umetniške ustvarjalnosti.

Danes delujemo v naslednjih ustvarjalnih sekcijah:

 • Gledališke sekcije
  • Gledališče OTH,
  • Uteha – komorno gledališče
  • Oder mladih
  • Ljudski oder
 • Lutkovni sekciji
  • Lutkovni oder
  • Mini lutkovni oder
 • Multimedijska sekcija
 • Likovna sekcija
 • Glasbena sekcija
 • Foto sekcija
 • Filmska sekcija
 • Literarna sekcija
 • Sekcija za uporabno umetnost

Že 36 let vodimo gledališki abonma, v katerem gostimo najboljše ljubiteljske gledališke predstave iz Slovenije in zamejstva, 10 let pa otroški gledališko-lutkovni abonma za otroke.

Člani naše likovne sekcije imajo redne tedenske likovne delavnice, redna tedenska srečanja imajo tudi člani naše vokalno-inštrumentalne skupine Strune, ki je v lanskem letu proslavila svojo desetletnico. Tisti, ki jih zanima gledališka in lutkovna dejavnost, se srečujejo na vajah za posamezne gledališke in lutkovne predstave, člani ostalih sekcij pa se srečujejo glede na projekte po zamisli našega umetniškega vodstva, ki seveda prisluhne tudi ustvarjalnim pobudam in željam članov društva.

V našem društvu se zagotovo najde za vsakogar nekaj. Prisrčno dobrodošli, da se nam pridružite kot soustvarjalci ali pa kot obiskovalci naših prireditev.