#

Turistično društvo Pirniče

Turistično društvo Pirniče povezuje kraje na savski terasi pod Šmarno goro - Verje, Zg. Pirniče, Sp. Pirniče, Vikrče in Zavrh pod Šmarno goro, njihove ljudi in običaje.

Trudimo se kar najbolj ohranjati naravno in kulturno dediščino kraja, tradicijo in stare ljudske običaje. Skupaj z društvi redno organiziramo čistilne akcije in nanje vabimo vse prebivalce naših vasi. Še posebej skrbimo za urejeno okolico pri toplem izviru Straža, katero bi radi, z naravnim mokriščem vred, revitalizirali in jo uredili v naravni park. To delo presega naše možnosti, zato se bomo povezali s KS in drugimi prostovoljnimi društvi in, upamo, uspeli urediti okolico glede na želje vseh nas. Sedaj poskušamo redno le obnavljati redke rastline, ki jih ob večjih nalivih odnese voda in kar se da poskrbeti za mirno sožitje živalskih vrst, predvsem ptic na tem območju. Novo učno pot (Pirniška učna pot) smo pred kratkim opremili z ličnimi lesenimi tablami in izdali prospekt z opisom poti.


nap. Turistično društvo Pirniče

oktober 2016